Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đảng - Công Đoàn - Đoàn TN

Chương trình "Hóa đơn may mắn"

   Nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế; Tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua; Khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

   Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chương trình tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với những nội dung:

     Chi tiết nội dung chương trình "Hóa đơn may mắn"