Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đảng - Công Đoàn - Đoàn TN

Đại hội Công đoàn bộ phận Đào tạo lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn nhà trường về việc tổ chức Đại hội các Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong các ngày từ ngày 13 đến ngày 28/9/2022, các Công đoàn  bộ phận trực thuộc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngày 12/9/2022 Công đoàn bộ phận Đào tạo đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn trường: Đ/c Quách Thị Chiến - Chủ tịch; Đ/c Nguyễn Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch. Đại Hội cũng được chào đón các Đ/c đại biểu đại điện các Công đoàn bộ phận trong nhà trường đến dự.

Đại hội đã thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc cũng như sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn nhà trường , Đại hội các Công đoàn bộ phận đã thảo luận, bàn bạc các giải pháp để thực hiện hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới đề ra.

Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 03 đồng chí;

Đ/c Phạm Thị Giới – Chủ tịc; Đ/c Nguyễn Sơn Hà; Đ/c Trần Thị Thu Huyền.