Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đảng - Công Đoàn - Đoàn TN

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII.

Ngày 16,17/8/2022, Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hương, Bí thư Đảng ủy nhà trường chủ trì hội nghị.

    Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên nhà trường được quán triệt các chuyên đề:  Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; do đồng chí Nguyễn Thị Việt Hương – Bí thư Đảng ủy nhà trường báo cáo.

    Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; do đồng chí Nguyễn Tiến Luật – Phó bí thư Đảng ủy nhà trường báo cáo.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.