Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo

Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài sáng kiến cấp trường năm học 2023 – 2024.

    Căn cứ kế hoạch triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2023 – 2024, trong hai ngày  25/10 và 26/10/2023 Hội đồng khoa học nhà trường đã tiến hành họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài sáng kiến cấp trường năm học 2023 – 2024.

    Hội Đồng tuyển chọn do đ/c Nguyễn Tiến Luật – Phó hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đã tổ chức xét duyệt 08 đề tài, sáng kiến, tất cả 08 đề tài, sáng kiến đều được  Hội đồng thông qua.