Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo

Họp Hội đồng, đánh giá, nghiệm thu, sáng kiến, giải pháp cấp trường năm học 2022 - 2023

    Căn cứ kế hoạch triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023, sáng ngày 15/3/2023 Hội đồng khoa học nhà trường đã tiến hành họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu sáng kiến, giải pháp cấp trường năm học 2022 – 2023.

    Hội đồng làm việc trong 01 ngày do đồng chí Nguyễn Tiến Luật – Phó hiệu trưởng nhà trường làm chủ tích Hội đồng.

    Trong thời gian làm việc Hội đồng đã thông qua 2 sáng kiến:

-  Sáng kiến: Xây dựng phương án tự chủ tài chính trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2023.

-  Sáng kiến: Lắp đặt thiết bị kiểm tra và cân chỉnh áp suất vòi phun động cơ Diesel.