Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Học sinh - sinh viên

Cuộc thi trực tuyến: Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022