Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Khảo sát học sinh THCS

Nội dung

Thông tin cá nhân

Họ và tên :
Ngày sinh :
Điện thoại:
Địa chỉ:

Thông tin định hướng nghề nghiệp :

Nhu cầu học nghề của em sau khi tốt nghiệp THCS :
Nhóm nghề em dự kiến đăng ký :

Thống kê :

Nhu cầu học nghề sau khi tốt nghiệp

Sơ cấp: 20,25 %
Trung cấp: 55,75 %
Tham gia lao động phổ thông: 24,00 %

Lựa chọn nghề

Điện - Điện tử: 25,00 %
Cơ khí: 22,50 %
May và thiết kế thời trang : 13,00 %
Kinh tế, thương mại, du lịch: 10,50 %
Tin học: 20,50 %
Nghề khác : 8,5 %